Tag Archives: ได ร์ เป่า ผม philips

ไดร์เป่าผม hairdryers ผลผลิตของสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่เกี่ยวเนื่องกันเลย

ไดร์เป่าผม ไดร์เป่าผม หรือ เครื่องเป่าผม ไฟฟ้าเป็นผลผลิตของสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่เกี่ยวเนื่องกันเลยสองสิ่ง   คือเครื่องดูดฝุ่นแสะเครื่องผสมอาหาร ในช่วงต้นของศตวรรษที่ ๒๐ นี้ ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของการโฆษณาที่ต้องบรรยายคุณสมบัตินานัปการของอุปกรณ์ไฟฟ้ากลยุทธ์การตลาดตังกล่าวนอกจากช่วยเพิ่มยอดขายแล้ว ยังสร้างความคาดหวังในทัศนะของคนทั่วไปว่า   อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องทำงานได้หลาย ๆ อย่างในเครื่องเดียว             ตัวอย่างโฆษณาเครื่องดูดฝุ่นรุ่นแรก ๆ เป็นภาพผู้หญิงนั่งอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้ง   กำลังเป่าผมให้แห้งด้วยท่อที่ต่อจากช่องลมออกของเครื่องดูดฝุ่น   โฆษณาพยายามชูประเด็นที่ว่า จะปล่อยลมร้อนให้สูญเปล่าไปทำไม โดยคำบรรยายภาพให้ความมั่นใจแก่ผู้อ่านว่า ขณะที่ท่อดูดลมเข้าทางด้านหน้าของเครื่องสามารถดูดและดักฝุ่นไว้ได้หมด   ท่อลมออกจะปล่อยกระแสลมที่สะอาดบริสุทธิ์ออกมาทางท้ายเครื่อง ปรากฏว่าเครื่องดูดฝุ่นรุ่นแรกนี้ขายดีทีเดียว แต่ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่ามีผู้หญิงจำนวนมากน้อยเพียงใดที่ใช้เครื่องดูดฝุ่นเป่าผมดังเช่นภาพในโฆษณาอย่างไรก็ตาม เครื่องเป่าผมไฟฟ้าขนาดเหมาะมือยังไม่เกิดขึ้นเนื่องจากขาดมอเตอร์ขนาดเล็กกำลังต่ำ มอเตอร์นี้เรียกกันในหมู่นักประดิษฐ์ว่า “ มอเตอร์เศษส่วนแรงม้า ”             เครื่องผสมอาหารเข้ามามีบทบาทตรงจุดนี้ ความพยายามที่จะพัฒนามอเตอร์เศษส่วนแรงม้าเพื่อใช้กับเครื่องผสมอาหารมีมาตั้งแต่ประมาณปี ค ศ ๑๙๑๐ โดยบริษัทผลิตอุปกรณ์กรณ์ไฟฟ้าในรัฐวิสคอนซิน   ดังนั้นในหลักการ ท่อปล่อยลมร้อนของเครื่องดูดฝุ่นจึงถูกนำมาจับคู่กับมอเตอร์ขนาดเล็กกะทัดรัดของเครื่องผสมอาหาร เพื่อสร้างเครื่องเป่าผมขึ้น เครื่องเป่าผมรุ่นแรกมีสองแบบ คือ… Read More »