Tag Archives: เครื่องเสียงโบราณ

เครื่องเสียงโบราณ เครื่องเล่นแผ่นเสียง

เครื่องเสียงโบราณ รวบรวมมาจากที่เคยพบเคยเห็นและเคยสัมผัส นำมาจำแนกแยกแยะตามคุณสมบัติ เป็นเพื่อเป็นข้อมูล แบบ รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม นะครับ 1. แบ่งตามระบบขับเคลื่อนจานหมุน มี 3 แบบ 1.1 แบบลูกยาง 1.2 แบบสายพาน (Belt Drive) 1.3 แบบมอเตอร์ขับตรง (Direct Drive) 2. แบ่งตามระบบการทำงานของโทนอาร์ม จะมี 3 ระบบ 2.1 ระบบ Full Manual 2.2 ระบบ Semi Automatic (อัตโนมัติแค่ครึ่งหลัง) 2.3 ระบบ Full Automatic 3. แบ่งตามการรองรับการสั่นสะเทือนของตัวเครื่อง 3.1 แบบแท่นแข็ง ไม่มีการรองรับการสั่นสะเทือน 3.2 แบบแท่นแขวนลอย (คอยล์สปริงรับแรงสั่นสะเทือนทั้งเครื่อง) 3.3 แบบแท่นแข็ง ตัวเครื่องแขวนลอย (คอยล์สปริงรับแรงสั่นสะเทือนเฉพาะตัวเครื่อง) 4. แบ่งตามประเภทของมอเตอร์ 4.1 มอเตอร์ใช้ไฟ AC… Read More »