Tag Archives: รีวิว เที่ยว อุบล

ที่เที่ยว ที่พัก อุบลราชธานี – เขมราฐ

จังหวัด อุบลราชธานี อุบลราชธานี จังหวัดที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีดั้งเดิม อีกทั้งยังถือเป็นเมืองต้นรากในการเผยแผ่พุทธศาสนา ซึ่งหากใครมีโอกาสได้ไป ก็จะสังเกตเห็นได้ว่าจังหวัดอุบลราชธานีนั้น มากมายไปด้วยวัดวาอารามต่างๆ ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และความงามที่สืบทอดต่อๆกันมา และในวันนี้ จะพาเพื่อนๆไปไหว้พระ 9 วัดเสริมมงคล ในอุบลราชธานีกันค่า ที่มา ที่เที่ยว อุบลราชธานี ที่พัก อุบลราชธานี เขมราฐ วัดหลวง อุบลราชธานี วัดหลวง ถือว่าเป็นวัดแรกของเมืองอุบลราชธานี และถือได้ว่าเป็นวัดประจำเจ้าเมืองอุบลราชธานีคนแรก นั้นก็คือ ท้าวคำผง นั้นเอง เนื่องจากเป็นวัดแรกของเมืองอุบลราชธานี ที่ตั้งขึ้นหลังตั้งเมือง ดังนั้น จึงมีโบสถ์ที่สวยงาม แต่แน่เสียดาย ที่โบสถ์หลังดังกล่าวได้รื้อไปแล้ว และได้สร้างโบสถ์หลังใหม่แบบเมืองหลวงขึ้นแทน จากหลักฐานภาพถ่ายเก่าๆ ที่ยังพอหลงเหลืออยู่ พอจะได้เห็นถึงลักษณะรูปแบบของสิมวัดหลวงได้บ้าง ที่อยู่ : ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ริมฝั่งแม่น้ำมูล ระหว่างท่ากวางตุ้นกับท่าจวน (ตลาดใหญ่) จ.อุบลราชธานี วัดทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี วัวัดทุ่งศรีเมือง เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นประมาณต้นสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นสถาปัตยกรรมอีสานที่ได้รับอิทธิพลศิลปรัตนโกสินทร์มาประยุกต์เป็นของตนเอง นอกจากนี้ยังมีหอไตรกลางน้ำอันแสนสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ สร้างด้วยไม้มีลักษณะผสมระหว่างไทย พม่า และลาว นับเป็นหอไตรแห่งหนึ่งของภาคอีสาน ที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ภายในอุโบสถยังเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่องค์เงิน… Read More »