Tag Archives: กินเจ 2559

เทศกาลกินเจ 2559 ข้อห้าม ทำต่างๆ

ข้อห้ามทำใน เทศกาลกินเจ 2559 ข้อห้าม เทศกาลกินเจ 2559 หลัก ๆ แล้วมีดังนี้ 1. งดเว้นเนื้อสัตว์ และห้ามทำอันตรายต่อสัตว์ 2. งดนม เนย และน้ำมันที่มาจากสัตว์ 3. งดอาหารรสจัด ทั้งอาหารเผ็ด หวานจัด เปรี้ยวจัด เค็มจัด 4. งดผักหรือเครื่องเทศที่มีกลิ่นแรง เช่น กระเทียม หัวหอม ต้นหอม หลักเกียว (กระเทียมโทนจีน) กุยช่าย รวมทั้งใบยาสูบ และของมึนเมาต่าง ๆ เพราะผักดังกล่าวนี้ เป็นผักที่มีรสหนัก กลิ่นเหม็นคาวรุนแรง นอกจากนี้ยังมีพิษคอยทำลายพลังธาตุทั้ง 5 ในร่างกาย เป็นเหตุให้อวัยวะหลักสำคัญภายในทั้ง 5 ทำงานไม่ปกติ 5. ไม่ใช้จานชามปะปนกัน และต้องกินอาหารที่คนกินเจด้วยกันเป็นผู้ปรุงขึ้นมา (สำหรับคนที่เคร่ง) 6. งดดื่มสุราและของมึนเมาทุกชนิด 7. ห้ามดับตะเกียงในสถานที่กินเจทั้ง 9 ดวง เพราะเป็นสัญลักษณ์ของเก๊าฮ้วงฮุดโจ้ว ซึ่งต้องจุดไว้ตอลดทั้งวันทั้งคืนจนกว่าจะจบพิธีกินเจ และหากตะเกียงดับก็จะถือว่าไม่เป็นสิริมงคล รวมทั้งการกินเจก็จะไม่สมบูรณ์ด้วย บางแห่งเชื่อกันว่ากินเจเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม… Read More »